มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
(icts006)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน