OPEN GL
(cs05)

 This course requires an enrolment key

ความเป็นมาและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิก กราฟฟิกไฟบ์ไลน์การประมวล และการวิเคราะห์ภาพมาตรฐานและเรขาคณิต ของคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เฟรมเวอร์คของคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ได้แก่ โครงสร้างของรูปกราฟฟิก องค์ประกอบพื้นฐานและสไตล์ในกราฟฟิก ฯลฯ หลักการออกแบบกราฟฟิกที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แสดงผล ได้แก่ การสร้างกราฟฟิกไลบรา รี่ ,และหลักการของ GKS – เวอร์คสเตชั่น อัลกอริธึมส์พื้นฐาน ได้แก่ นอร์มอลลไลซ์ทรานสฟอร์มเมชั่น ,คลิปปิงก์ไลน์ ,ไปป์ไลน์ของการมองแบบ GKS การสร้างเส้นตรง การลงสี ในรูปหลายเหลี่ยม ฯลฯ GKS สำหรับอินเตอร์แอคทีฟกราฟฟิก GKS สำหรับสไตล์ของการสร้างเซ็กเมนท์ของภาพแบบจำลองการรับอีเวนท์แบบ GKS การสร้างแบบจำลองกราฟฟิกบิทแมป กราฟฟิกและการประยุกต์ใช้งาน แนวคิดเบื้องต้นของการสร้างภาพสามมิติ การวิเคราะห์เชิงเวคเตอร์ในสามมิติ ได้แก่ระบบระนาบ ,หลักการพื้นฐานของการแทนรูปทรงวัตถุ ทรานสฟอร์มเมชั่นในสามมิติ หลักการพื้นฐานของการแรเงา แอนติอะเลียสซิงก์ ฯลฯ

This course requires an enrolment key