ไมโครโพรเซสเซอร์
(cs020)

 This course requires an enrolment key

ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมภายในไมโครโพรเซสเซอร์ หน่วยประมวลผลกลางรีจิสเตอร์ แฟลก แอดเดรสซิงโหมด ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมภาษาสัญญาณเวลาต่าง ๆ การเชื่อมต่อกับหน่วยความจำ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นำเข้า-ส่งออก ระบบขัดจังหวะ

This course requires an enrolment key