มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

แผนผังแสดงพื้นที่การจัดงาน อาคาร 19 ชั้น 1


แผนผังแสดงพื้นที่การจัดงาน อาคาร 19 ชั้น 2