การประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ต.ค. นี้

การประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ต.ค. นี้ ✴️(18 ตุลาคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์การประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาสามารถประเมินการเรียนการสอนได้ทางเว็บไซต์ : https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti.qa/Account/Login ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ตุลาคมนี้ และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 044-233000 ต่อ 2755-2758🙏 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน *️⃣ ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (www.sci.rmuti.ac.th)

English EN Thai TH