การรับใบแสดงผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

✴️ การรับใบแสดงผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ✴️(19 พฤศจิกายน 2564) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์การรับใบแสดงผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยสามารถติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนเป็นต้นไป และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข : 044-233000 ต่อ 2755-2758 และ Line ID : @bga7762j🙏 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน *️⃣ ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (www.sci.rmuti.ac.th)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
English EN Thai TH