การเพิ่ม ถอน และเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

✴️ การเพิ่ม ถอน และเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ✴️(5 พฤศจิกายน 2564) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์การเพิ่ม ถอน และเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการได้ทางเว็บไซต์ : https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration ระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายนนี้ และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 044-233000 ต่อ 2750-2758 และ 083-9937945🙏 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน *️⃣ ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (www.sci.rmuti.ac.th)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
English EN Thai TH