ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทาง FB Live ประเด็น “กติกาการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทาง FB Live ประเด็น “กติกาการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์” โดยอาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ และอาจารย์ ดร.สิตาภา เกื้อคลัง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 – 14.30 น. รับชมผ่านทาง Facebook คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ แว่นกันแดด
English EN Thai TH