ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 1. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุไชยชิต
  ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์
  อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 2. อาจารย์ ดร.อารยา รานอก
  ในสาขาวิชาชีวเคมี
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสต์
English EN Thai TH