คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประชุมออนไลน์ ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ

English EN Thai TH