คณะวิทย์ฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืนจากแอลกอฮอล์” ในงาน Thailand Research Expo 2022

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดย กลุ่มวิจัยนวัตกรรมวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืนจากแอลกอฮอล์” ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้เชิญกลุ่มวิจัยนวัตกรรมวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในภาคนิทรรศการไฮไลท์โซน

ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ในการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยงานวิจัยนี้จะช่วยสนับสนุนนโยบาย BCG economy ของรัฐบาลซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และสนับสนุนเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีฯ ได้แถลงต่อที่ประชุม COP-26

ทางกลุ่มวิจัยนวัตกรรมวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี ได้โพส Facebook ส่วนตัวขอบคุณโดยมีใจความว่า ” ขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่าน ท่าน ดร. ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และบุคลากรทุกฝ่าย ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของกลุ่มฯ ด้วยดีเสมอมา และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Reinventing University ในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) ให้กับภาคอุตสาหกรรม และขอขอบคุณ อ.กอล์ฟ และ อ.เมย์ สำหรับการออกแบบโมเดลเครื่องบินที่ใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยครับ ” ทั้งนี้การนำเสนอผลงานวิจัยผ่านไปได้ด้วยดี

ข่าวโดย : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ขอบคุณภาพ : https://www.facebook.com/khunkru.nok

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://sci.rmuti.ac.th/

English EN Thai TH