ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-233000 โทรสาร : 044-233052 อีเมล์ :  info@rmuti.ac.th