ติดต่อเรา

อาคาร 34 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-233000 โทรสาร : 044-233052  อีเมล์ :  info@rmuti.ac.th  

การติดต่อหน่วยงานภายใน กรุณาโทร 044-233-000 จากนั้นต่อไปที่หมายเลขหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ

ตัวอย่าง 044-233-000 ต่อ 2295

ติดต่อสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ต่อ 4000
ติดต่อขอใช้พื้นที่หรือสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย (งานบริหารสินทรัพย์) ต่อ 2240, 2241
ติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ ต่อ 2734
ติดต่อขอข้อมูลงานทะเบียน ต่อ 2751

English EN Thai TH