ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา Open House)

✴️ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา Open House) ✴️(17 พฤศจิกายน 2564) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา Open House) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ : www.oapr.rmuti.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 044-233000 ต่อ 2733-2735 หรือ 083-3743877🙏 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน *️⃣ ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (www.sci.rmuti.ac.th)

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

English EN Thai TH