พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา เครือข่ายมหาวิทยารวม 27 มหาวิทยาลัย

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี และอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มีโอกาสต้อนรับ ผศ.กุลบัณฑิต แสงดี และ อ.เฉลียว บุตรวงษ์ อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ตัวแทนในการนำหนังสือบันทึกความร่วมมือทางวิชาการมาให้ท่านคณบดี ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี ลงนามอย่างไม่เป็นทางการ

บันทึกความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นเครือข่ายการร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 34 คณะ 27 มหาวิทยาลัย ที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านโลจิสติกส์

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกทั้งหมด 5 ด้านตามพันธกิจ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านประกันคุณภาพ

ข่าวโดย : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

English EN Thai TH