ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

✴️ การประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ✴️(29 ตุลาคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์การประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาสามารถติดตามประกาศผลการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ : https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 044-233000 ต่อ 2751-2758 หรือ 083-9937945🙏 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน *️⃣ ข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (www.sci.rmuti.ac.th)

English EN Thai TH