รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

📣📣 คลิกลิงค์ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

– รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเช้า)

– รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบบ่าย)

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การยื่นความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2562

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ : กำหนดการอื่นๆ , เรื่องมาตรการป้องกันและการคัดกรองโควิด-19 ตามกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศแจ้งอีกครั้ง โปรดติดตามได้ที่เพจ fb : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน นครราชสีมา

English EN Thai TH