สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการวิทย์-ศิลป์ศาสตร์ ตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการวิทย์-ศิลป์ศาสตร์ ตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้า อาคาร 34 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

นับว่าเป็นกิจกรรมแรกในการ Onsite 100% สำหรับคณะวิทย์ฯ หลังจากที่โดนผลกระทบจากโควิด-19 ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง อาทิ อาจารย์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา กล่ำน้อย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธการ รัตนชัย , อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ประกำแหง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ และคณาจารย์หลายสาขา รวมถึงนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ บริเวณหน้าอาคาร 34 เนืองเเน่นไปด้วยผู้ใจบุญที่อยากจะร่วมทำบุญในงานครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้กิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อิ่มบุญกันถ้วนหน้า

ชมรูปเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/…/1bzN3kMeBYiKRr-sG…

ข่าวโดย : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

#ทำบุญ#คณะวิทย์#ตักบาตร

#สโมสรนักศึกษา#ตักบาตรน้องใหม่

English EN Thai TH