การยื่นขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การยื่นขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายนนี้ ✴️(27 กรกฎาคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์การยื่นขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ : https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายนนี้ และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 044-233000 ต่อ 2750-2758🙏 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน *️⃣

ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (www.sci.rmuti.ac.th)