การตรวจสอบรูปนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

✴️ การตรวจสอบรูปนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ✴️(30 สิงหาคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรูปนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาใหม่สามารถตรวจสอบและอัปโหลดรูปนักศึกษาได้ทางเว็บไซต์ : https://ess.rmuti.ac.th/Rmuti/Registration ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 044-233000 ต่อ 2750-2758 และ 083-9937945 Line ID : @523mpbap🙏 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน *️⃣ ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (www.sci.rmuti.ac.th)

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ