การตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

✴️ การตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ✴️(27 สิงหาคม 2564) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสถานะสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์ : https://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/s1700/Account/Login.aspx ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 044-233000 ต่อ 2755-2758🙏 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน *️⃣ ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (www.sci.rmuti.ac.th)