ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ในโอกาสที่ติดอันดับการจัดนักวิจัยระดับโลก 0.032%

ควศ. ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ในโอกาสที่ติดอันดับการจัดนักวิจัยระดับโลก 0.032% อันดับที่ 1 ของเอเชีย ✴️(1 กันยายน 2564) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ควศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในโอกาสที่ติดอันดับการจัดนักวิจัยระดับโลก 0.032% อันดับที่ 1 ของเอเชีย ในความชำนาญด้าน “กระบวนการหมักในรูเมนและอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง” รายงานโดยทีมนักวิจัย Expertscape 2021 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น🙏 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน *️⃣ ข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (www.sci.rmuti.ac.th