ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปรเมษฐ์ สักพันธ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

✴️ ควศ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปรเมษฐ์ สักพันธ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ✴️(2 กันยายน 2564) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ควศ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปรเมษฐ์ สักพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน🙏 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน *️⃣ ข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (www.sci.rmuti.ac.th)