ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาให้ดำเนินการสมัครพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาเพื่อขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติในมาตรการ ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

🔸มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน🔸
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา
ให้ดำเนินการสมัครพร้อมเพย์
ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
เพื่อขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติในมาตรการ
ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

📌ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตามนโยบายกระทรวง อว.และรัฐบาล
ร่วมกับ มทร.อีสาน

1.ศึกษารายละเอียดและข้อตกลง
ก่อนขอรับเงินลดค่าเล่าเรียน

2.เตรียมบัญชีพร้อมเพย์
ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

3.เข้าระบบเพื่อขอเลือกรับสิทธิ์
(ภายใน 23 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564)

4.รอรับเงินผ่านพร้อมเพย์
ภายใน 15 วันทำการ

5.สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ขอให้ติดต่อกองคลัง
ในวิทยาเขตที่ตนเองศึกษาอยู่

▶️ประกาศและข้อแนะนำการลดหย่อน
https://rmuti.ac.th/main/covidrefund/

▶️ระบบยืนยันสิทธิ์
https://ess.rmuti.ac.th/covidfund/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 044-233-000
📍การลงทะเบียน (สวท.) ต่อ 2750-2758
,083-993-7945
📍ด้านการเงิน (กองคลัง) ต่อ 2140-2143

❌ให้นักศึกษาสมัครพร้อมเพย์ไว้นะคะ
ส่วนระบบยืนยันสิทธิ์เปิดวันที่ 23 ส.ค.64 ค่ะ❌